Can Ci Pin: Fangzhu Xingkong (The Defective) ตอนที่ 5