Koroshi Ai (Love of Kill) ซับไทย ตอนที่ 1-12

Koroshi Ai (Love of Kill) ซับไทย

เรื่องย่อ Koroshi Ai (Love of Kill) ซับไทย

         ในวันหนึ่ง ชาโท แดงค์เวิร์ธ นักล่าเงินรางวัลในองค์กร Ritz Run Support Company ได้พบนักล่าเงินรางวัลลึกลับ ซง เรียงฮา นักฆ่าลึกลับผู้มากฝีมือ เธอถูกต้อนจนเข้าตาจน แต่เรียงฮากลับไม่ลงมือ และถามเธอไปว่า “คุณชื่ออะไร” ต่อจากนั้นเป็นต้นมา เธอก็ถูกพ่อหนุ่มนักฆ่าหน้าทะเล้นตามจีบทุกวัน ความต้องการที่แท้จริงของเรียงฮาคืออะไรกันแน่ เรื่องของความตึงเครียดและการกระทำของทั้งคู่ที่มีความรักและการฆ่า !

Koroshi Ai เรื่องรักฉบับนักฆ่า ซับไทย ตอนที่ 1

Koroshi Ai เรื่องรักฉบับนักฆ่า ซับไทย ตอนที่ 2

Koroshi Ai เรื่องรักฉบับนักฆ่า ซับไทย ตอนที่ 3

Koroshi Ai เรื่องรักฉบับนักฆ่า ซับไทย ตอนที่ 4

Koroshi Ai เรื่องรักฉบับนักฆ่า ซับไทย ตอนที่ 5

Koroshi Ai เรื่องรักฉบับนักฆ่า ซับไทย ตอนที่ 6

Koroshi Ai เรื่องรักฉบับนักฆ่า ซับไทย ตอนที่ 7

Koroshi Ai เรื่องรักฉบับนักฆ่า ซับไทย ตอนที่ 8

Koroshi Ai เรื่องรักฉบับนักฆ่า ซับไทย ตอนที่ 9

Koroshi Ai เรื่องรักฉบับนักฆ่า ซับไทย ตอนที่ 10

Koroshi Ai เรื่องรักฉบับนักฆ่า ซับไทย ตอนที่ 11