Kyoukai Senki เคียวไคเซ็นกิ สงครามจักรกล ซับไทย ตอนที่ 1-2

Kyoukai Senki เคียวไคเซ็นกิ สงครามจักรกล ซับไทย

Kyoukai Senki เคียวไคเซ็นกิ สงครามจักรกล ในปี 2061 ญี่ปุ่นเสียอำนาจอธิปไตยและถูกแบ่งแยก ชิอิบะ หนุ่มที่ชอบเครื่องจักร Kyoukai Senki ได้บังเอิญมาพบจักรกลเอไอ แล้วต้องมาร่วมกอบกู้ญี่ปุ่น

Kyoukai Senki เคียวไคเซ็นกิ สงครามจักรกล ซับไทย ตอนที่ 1
Kyoukai Senki เคียวไคเซ็นกิ สงครามจักรกล ซับไทย ตอนที่ 2