Stellar Transformation 3 การผันแปรของดวงดาว ภาค 3 ซับไทย ตอนที่ 1-5

Stellar Transformation 3 การผันแปรของดวงดาว ภาค 3 ซับไทย

Stellar Transformation 3 การผันแปรของดวงดาว ภาค 3 เนื้อเรื่องภาคต่อของ Stellar Transformation 2 แต่ว่าเพื่อที่อยากจะได้การยอมรับจากพ่อ เขาได้เลือกการฝึกกำลังภายนอกที่เป็นเส้นทางการฝึกตนที่ยากและเจ็บปวดยิ่งกว่า หลายปีผ่านไปหลังจากการฝึกกำลังภายนอกที่ยาวนานทำให้เขาแข็งแกร่งขึ้น

Stellar Transformation 3 การผันแปรของดวงดาว ภาค 3 ซับไทย ตอนที่ 1
Stellar Transformation 3 การผันแปรของดวงดาว ภาค 3 ซับไทย ตอนที่ 2
Stellar Transformation 3 การผันแปรของดวงดาว ภาค 3 ซับไทย ตอนที่ 3
Stellar Transformation 3 การผันแปรของดวงดาว ภาค 3 ซับไทย ตอนที่ 4
Stellar Transformation 3 การผันแปรของดวงดาว ภาค 3 ซับไทย ตอนที่ 5